Integritetspolicy

Prenumeranter

Vi hanterar namn, postadresser och mejladresser till På Österlens prenumeranter för att kunna skicka tidningen till er. Vårt tryckeri, åtta.45, PostNord och vår prenumerationsservice hanterar prenumeranternas personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar inte ut uppgifterna till något annat företag, annan organisation eller privatperson. Det gör inte heller ovan nämnda samarbetspartner.

Efter avslutad prenumeration kan uppgifterna sparas i upp till ett år innan de raderas. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, korrigera felaktiga uppgifter eller radera uppgifter kan du göra det genom att mejla till susanna@paosterlenmagasin.se

Medarbetare

Vi hanterar namn och adresser till medarbetare för att kunna kontakta dem inför uppdrag. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, ändra uppgifter eller ta bort uppgifter kan du göra det genom att mejla.