Österlen i litteraturen
samtalet med personen bakom

Österlen är ett populärt område att skriva om eller låta sin handling utspela sig på. Vi träffar författarna bakom österlenverken. Men vi träffar lika många skrivande personer som valt att ha sina skrivarlya i trakten, men där böckerna inte har koppling hit.
Vi har bl.a mött Karin Brunk Holmqvist, Reidar Jönsson och Mikael Bergstrand.

Litteratur


Privacy Preference Center